Bosscherwaarden: niet geschikt

De Bosscherwaarden zijn niet of nauwelijks geschikt voor zonnevelden, omdat:

 • de uiterwaarden onder water kunnen komen te staan
 • het een uniek gebied is qua landschap en natuur (gedeeltelijk NNN, grotendeels Groene Contour, beschermde soorten)
 • de wens is om natuur en toerisme / recreatie verder te ontwikkelen

Het advies is om gebruik te maken van kansen voor zonnevelden in andere gebieden.

Hieronder leest u meer over de voorwaarden voor zonnevelden en het karakter van dit gebied.

open landschap
natuur
landgebruik: gras en mais
ontwikkelgebied recreatie

Voorwaarden zonnevelden

Zonnepanelen zijn heel beperkt mogelijk. Er zijn kansen voor enkele kleinschalige installaties:

 • tegen de zijkant van de Lekdijk, als de natuurwaarden dit toelaten (let op: beschermde soorten!)
 • goede verankering nodig vanwege hoogwater
 • toestemming van het Waterschap en Rijkswaterstaat nodig (functie stroomgebied en waterkering)
 • afstemming met Rijkswaterstaat (project ‘ruimte voor rivier’) en recreatie
 • mogelijke koppelkansen met ontwikkeling Bosscherwaarden

Karakter Bosscherwaarden

De uiterwaarden zijn een uniek gebied in Wijk bij Duurstede:

 • waardevol landschap en veel afwisseling in natuur vanwege wisselende waterstanden
 • een groot deel van het gebied is Groene Contour, een klein deel is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland
 • extra waardevolle natuur tegen de Lekdijk aan (beschermde soorten)
 • ruimte voor de rivier
 • restanten van de baksteenindustrie; gerestaureerde steenfabriek met ‘evenementenhal’
 • herkenbare stroomrug met achterliggende kom
 • recreatie (wandelen, fietsen, onderwijs)
 • ontwikkelgebied voor natuur en recreatie
 • open landschap met grasladen en maisvelden