Buitengebied Cothen: geschikt

In het gebied ten westen van Wijk bij Duurstede en ten zuiden Cothen bevinden zich geschikte locaties voor zonnevelden. Het landschap is een combinatie van fruitboomgaarden en weilanden met open zicht. Er is echter sprake van goede landbouwgrond. De Groenewoudseweg, Wijkersloot, Dwarsdijk en Trechtweg in Cothen hebben grote waarde voor de geschiedenis van onze cultuur en landschap. Ten zuiden van Cothen is een grondwaterbeschermingsgebied waar rekening mee gehouden moet worden. Een zonneveld wordt bij voorkeur zoveel mogelijk tegen het Amsterdam-Rijnkanaal aan geplaatst.

 

Een toelichting op de voorwaarden voor zonnevelden in dit gebied leest u hieronder.

half-open landschap
agrarisch gebied
fruitbomen
cultuurgeschiedenis

Voorwaarden zonnevelden

De foto dient als voorbeeld. Eisen aan de inrichting worden per initiatief op maat gesteld.

 

In dit gebied zijn de volgende voorwaarden van toepassing op zonnevelden:

  • bij voorkeur ligt een zonneveld zo dicht mogelijk bij het Amsterdam Rijnkanaal en/of industrie
  • in totaal mag er in dit gebied voor 40 hectare aan zonnevelden worden geplaatst (richtlijn: maximaal 20 hectare per veld)
  • behouden van de waarde voor cultuurgeschiedenis bij Groenewoudseweg, Wijkersloot, Dwarsdijk en Trechtweg
  • rekening houden met grondwaterbeschermingsgebied
  • natuurlijke glooiingen in het landschap mogen niet worden geëgaliseerd
  • verkaveling volgen

Karakter buitengebied Cothen

De Kromme Rijn heeft het landschap gemaakt doordat deze rivier op verschillende plekken heeft gestroomd. Dit is te herkennen aan de restanten van de rivier, bochtige wegen en licht glooiende oeverwallen. De bodem in dit gebied is redelijk nat. Er is veel landbouw op deze goede gronden, in een combinatie van weilanden en fruitteelt.  Er is weinig recreatie.

 

De Agrarische Natuur Vereniging houdt in dit gebied de weidevogels in de gaten en maakt afspraken met agrariërs over hun bescherming.

Grondwaterbeschermingsgebied

In het grondwaterbeschermingsgebied gelden bijzondere waarden die beschermd zijn. Een initiatief voor een zonneveld mag geen negatieve invloed hebben op deze waarden. De ligging van het grondwaterbeschermingsgebied en de regels zijn te vinden op de website van de provincie Utrecht.