Kromme Rijn: niet geschikt

Het gebied langs de Kromme Rijn is minder geschikt voor zonnevelden, vanwege:

 • bijzonder en waardevol landschap, met veel afwisseling
 • hoge waarde voor natuur en cultuurgeschiedenis
 • (water)toeristen kunnen direct zicht hebben op de zonnevelden

Het advies is om gebruik te maken van kansen voor zonnevelden in andere gebieden.

Hieronder leest u meer over de voorwaarden voor zonnevelden en het karakter van dit gebied.

stroken open landschap
afwisselend, deels beschut, fruit
natuur
Rhijnestein en oude verbinding met Utrecht
recreatie op en langs het water

Voorwaarden voor zonnevelden

De foto dient als voorbeeld. Eisen aan de inrichtingseisen worden per initiatief op maat gesteld.

Zoals beschreven op de pagina ‘recreatie‘ gelden de volgende regels:

 • geen zonnevelden dicht bij de Kromme Rijn en de Kersenhut
 • 100 meter afstand wanneer het zonneveld zichtbaar is van (het wandelpad langs) de Kromme Rijn en de Klompenpaden
 • de natuurlijke verkaveling volgen heeft normaal gesproken de voorkeur, maar langs toeristische of recreatieve routes ligt een zonneveld bij voorkeur “dwars op de route”

Zonnepanelen zijn beperkt mogelijk, er zijn kansen voor:

 • één of enkele kleinschalige installaties
 • in totaal maximaal 5 hectare
 • maximaal 1 meter hoog (als het zonneveld in het zicht ligt)
 • afhankelijk van locatie kan een gebiedseigen afscherming worden geëist
 • natuurlijke glooiingen in het landschap mogen niet worden geëgaliseerd

Een hogere installatie (bijvoorbeeld zoals op foto) is eventueel mogelijk aangrenzend aan of nabij:

 • fruitpercelen
 • bebouwing

Karakter van 'Kromme Rijn'

De Kromme Rijn is een uniek gebied in Wijk bij Duurstede met diverse functies en landschappelijke waarden:

 • oud en deels verborgen rivierfront naar de Kromme Rijn
 • natuurlijke oeverwallen, fruitboomgaarden op de stroomruggen
 • knotwilgen en sloten met rietkragen
 • hoge concentratie archeologische vindplaatsen
 • hoge natuurwaarden, bijvoorbeeld: ijsvogel en rietvogels (rietzanger, karekiet, fuut)
 • open stroken weiland afgewisseld met fruitbomen
 • onregelmatige blokverkaveling
 • recreatie (wandelen, fietsen, kanoën)
 • unieke onbedijkte Kromme Rijn en samenloop met N229
 • cultuurgeschiedenis: Romeinse en vroegmiddeleeuwse verbinding naar Utrecht en kasteel Rhijnestein
 • beschermd dorpsgezicht Cothen (kaart)