Langbroekerwetering bovenzijde: minder geschikt

De Langbroekerwetering (tussen Gooyerdijk en Langbroekerdijk) is minder geschikt voor zonnepanelen vanwege haar voor Nederland unieke landschap:

 • waardevolle cultuurgeschiedenis
 • bijzondere verkavelingspatronen
 • Natuurnetwerk Nederland gebieden en stiltegebied
 • recreatie

Enkele (kleine) initiatieven zijn mogelijk. Voor grotere velden is het advies om gebruik te maken van kansen in andere gebieden.

Hieronder leest u meer over de voorwaarden voor zonnevelden en het karakter van dit gebied.

stroken open landschap
bossen en hakhout
NNN en stiltegebied
recreatie
cultuurgeschiedenis
monumenten

Voorwaarden zonnevelden

In dit gebied is weinig ruimte voor zonnevelden. Extra aandacht voor inpassing is nodig. Dit om de cultuurgeschiedenis van het landschap met bijzondere verkavelingspatronen, stiltegebieden en recreatie te beschermen. Richtlijnen zijn:


Grootte:

 • maximaal 15 hectare aan zonnevelden in totaal
 • op buitenplaatsen (landgoedbiotopen) zijn alleen kleinschalige installaties toegestaan van maximaal 5 hectare per zonneveld

Locatie:

 • behoud van historisch lint en achterkaden
 • daarom afstand tot de Langbroekerdijk/-wetering van minimaal 150 meter
 • en afstand tot de Gooyerdijk van minimaal 50 meter
 • geen zonnevelden in NNN-gebieden en stiltegebied
 • mogelijk is er ruimte voor zonnevelden aan de oostzijde van het gebied
 • Landgoed Sandenburg en zijn directe omgeving vormen één geheel met behoud van zicht en zichtlijnen.
 • ook voor andere landgoedbiotopen geldt dat zichtlijnen van en naar het landgoed beschermd dienen te worden
 • kans: kastelen/landgoederen in stand houden met inkomsten vanuit het (beperkte) zonneveld

 

Kavels en richting:

 • zonnepanelen plaatsen in de lengterichting en volgens maat van de kavel
 • sloten en zicht over de sloten naar het achterliggende land behouden
 • zichtlijnen en doorkijkjes naar de achtergelegen gronden behouden
 • afhankelijk van het exacte kavel en de inrichting kan een gebiedseigen afscherming worden geëist

Zoals beschreven op de pagina ‘recreatie‘ gelden de volgende regels:

 • 100 meter afstand wanneer het zonneveld zichtbaar is van de Klompenpaden
 • de natuurlijke verkaveling volgen heeft normaal gesproken de voorkeur maar langs recreatie routes ligt een zonneveld bij voorkeur “dwars op de route”
 • maximaal 1 meter hoog (als het zonneveld in het zicht ligt)

Karakter Langbroekerwetering

De Langbroekerwetering bestaat uit twee deelgebieden:

 1. kastelenzone in het noorden
 2. essenhakhoutgebied in het zuiden

Cultuurgeschiedenis

De aanleg van ridderhofsteden, landgoederen en essenhakhout is in het verleden bewust zo vormgegeven. Het gebied is uniek vanwege de historische gebouwen langs de Langbroekerwetering (lint) en het verkavelingspatroon tussen het lint en de achterkaden. Het coulissenlandschap toont een afwisseling van park/bos- en weidepercelen, laanstructuren en zichtrelaties van buitenplaatsen. Meer over de cultuurgeschiedenis leest u hier en over het gehele Kromme Rijngebied en Langbroekerwetering vindt u hier.

 

Natuurwaarden

Het gebied heeft een hoge natuurwaarde. Een groot deel van het Langbroekerweteringgebied is onderdeel van het Stiltegebied en Natuurnetwerk Nederland (voorheen: Ecologische Hoofdstructuur). In deze gebieden zijn zonnevelden niet toegestaan. In het Langbroekerweteringgebied komt schoon water uit de Heuvelrug aan de oppervlakte (kwel).

Stiltegebied

De Langbroekerwetering is in haar geheel een stiltegebied. Hier dient rekening mee gehouden te worden met name vanwege geluidproductie transformatoren die in ‘huisjes’ tussen de rijen zonnepanelen worden geplaatst. (Zie de kaart van de provincie).