Langbroekerwetering onderzijde: minder geschikt

De Langbroekerwetering (onderzijde) is minder geschikt voor zonnepanelen vanwege haar voor Nederland unieke landschap:

 • waardevolle cultuurgeschiedenis
 • bijzondere verkavelingspatronen
 • Natura2000 gebied Overlangbroek
 • Natuurnetwerk Nederland gebied
 • stiltegebied
 • Klompenpad

Enkele (kleine) initiatieven zijn mogelijk. Voor grotere velden is het advies om gebruik te maken van kansen in andere gebieden.

Hieronder leest u meer over de voorwaarden voor zonnevelden en het karakter van dit gebied.

stroken open landschap
Natura2000 en NNN
cultuurgeschiedenis
recreatie
monumenten

Voorwaarden zonnevelden

In dit gebied is beperkt ruimte voor zonnevelden met extra aandacht voor inpassing. Dit om de cultuurgeschiedenis van het landschap met bijzondere verkavelingspatronen, de stiltegebieden en recreatie te beschermen. Richtlijnen zijn:

Grootte:

 • maximaal 15 hectare aan zonnevelden in totaal
 • op buitenplaatsen (landgoedbiotopen) zijn alleen kleinschalige installaties toegestaan van maximaal 5 hectare per zonneveld

 

Locatie:

 • bij voorkeur langs grootschalige (provinciale) infrastructuur (met name N229)
 • mogelijk is er ruimte voor zonnevelden aan de oostzijde van het gebied
 • zichtlijnen rond kastelen en historische landgoederen behouden (zowel naar als vanuit het landgoed gezien)
 • kans: kastelen/landgoederen in stand houden met inkomsten vanuit het (beperkte) zonneveld
 • behoud van historisch lint en achterkaden
 • daarom afstand tot de Langbroekerdijk/-wetering: minimaal 150 meter
 • en afstand tot de Amerongerwetering en Landscheidingsweg: minimaal 50 meter
 • in Natura2000 Overlangbroek is een zonneveld niet toegestaan (o.a. touwtjesmossen)

 

Kavels en richting:

 • zonnepanelen plaatsen in de lengterichting en volgens de maat van de kavel
 • sloten en zicht over de sloten naar het achterliggende land behouden
 • zichtlijnen en doorkijkjes naar de achtergelegen gronden zoveel mogelijk behouden
 • afhankelijk van het exacte kavel en de inrichting kan een gebiedseigen afscherming worden geëist

Zoals beschreven op de pagina ‘recreatie‘ gelden de volgende regels:

 • 100 meter afstand wanneer het zonneveld zichtbaar is van de Klompenpaden
 • de natuurlijke verkaveling volgen heeft normaal gesproken de voorkeur, maar langs recreatie routes ligt een zonneveld bij voorkeur “dwars op de route”
 • maximaal 1 meter hoog (als het zonneveld in het zicht ligt)

Karakter Langbroekerwetering - onderzijde

De Langbroekerwetering bestaat uit twee deelgebieden:

 1. kastelenzone in het noorden
 2. essenhakhoutgebied in het zuiden

Voor dit beleidsplan hebben we gekozen voor een splitsing ter hoogte van de wetering.

 

Cultuurgeschiedenis

De aanleg van ridderhofsteden, landgoederen en essenhakhout is in het verleden in de hele Langbroekerwetering bewust zo vormgegeven. Het gebied is uniek vanwege de historische gebouwen langs de Langbroekerwetering (lint) en het verkavelingspatroon tussen het lint en de achterkaden. Het coulissenlandschap toont een afwisseling van park/bos- en weidepercelen, laanstructuren en zichtrelaties van buitenplaatsen. Meer over het gehele Kromme Rijngebied en Langbroekerwetering vindt u hier.

 

Natuurwaarden

Het gebied heeft een hoge natuurwaarde. Een groot deel van het Langbroekerweteringgebied is onderdeel van het Stiltegebied en Natuurnetwerk Nederland (voorheen: Ecologische Hoofdstructuur). Het deelgebied Overlangbroek is Natura 2000-gebied, in dit gebied zijn zonnevelden niet toegestaan. In het Langbroekerweteringgebied komt schoon water uit de Heuvelrug aan de oppervlakte (kwel).

Stiltegebied

De Langbroekerwetering is in haar geheel een stiltegebied. Hier moet rekening mee gehouden worden met name vanwege het geluid van transformatoren die in ‘huisjes’ tussen de rijen zonnepanelen worden geplaatst. (Zie de kaart van de provincie).