Leuterveld: minder geschikt

Het landbouwgebied Leuterveld is minder geschikt voor zonnevelden, vanwege:

  • het talud van de dijk
  • de geplande dijkverzwaring (project ‘Sterke Lekdijk’)
  • recreatieve functie van de dijk

 

Op de huidige weilanden kan een zonneveld mogelijk zijn. Een zonneveld wordt bij voorkeur zoveel mogelijk naar het noorden geplaatst. Voor grotere velden is het advies om gebruik te maken van kansen in andere gebieden.

 

Hieronder leest u meer over de voorwaarden voor zonnevelden en het karakter van dit gebied.

veel open grasland
zicht vanaf de Lekdijk
agrarisch gebied

Voorwaarden zonnevelden

In dit gebied is beperkt ruimte voor een zonneveld. Extra aandacht voor inpassing is nodig. Voorwaarden daarbij zijn:

  • verkaveling of de infrastructuur volgen
  • vanaf de Lekdijk geldt een vrijwaringszone van 100 meter (primaire waterkering)
  • in totaal mag er in dit gebied maximaal 10 hectare aan zonneveld worden geplaatst
  • bij voorkeur ligt een zonneveld zo ver mogelijk naar het noorden

Karakter Leuterveld

Het open landschap bestaat voornamelijk uit weilanden met een stukje fruitteelt. Tussen de grote en rechthoekige kavels staan op een aantal plekken rijen knotwilgen. Vanaf de Lekdijk is er goed zicht op het gebied.

Stiltegebied

Leuterveld maakt deel uit van hetzelfde stiltegebied als de Langbroekerwetering. Hier moet rekening mee gehouden worden met name vanwege het geluid van transformatoren die in ‘huisjes’ tussen de rijen zonnepanelen worden geplaatst. (Zie de kaart van de provincie).