Lunenburgerwaard: niet geschikt

De Lunenburgerwaard is niet of zeer beperkt geschikt voor zonnevelden, omdat:

 • de uiterwaarden onder water kunnen komen te staan
 • Natura 2000 op basis van de Vogelrichtlijn
 • Natuurnetwerk Nederland (oude ‘ecologische hoofdstructuur)
 • bijzonder landschap met toeristische en recreatieve functie

Mogelijk is er een koppeling te maken met mobiliteit en recreatie in het project ‘Sterke Lekdijk’.

Een toelichting op de kansrijkheid en de voorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

Open landschap en uiterwaarden
Recreatie
Natuur/vogels

Voorwaarden zonnevelden

Zonnepanelen zijn zeer beperkt mogelijk. Er zijn kansen voor enkele kleinschalige installaties:

 • combinatie met mobiliteit en recreatie in project ‘Sterke Lekdijk’
 • tegen de zijkant van de Lekdijk
 • goede verankering nodig vanwege hoogwater
 • goedkeuring van het Waterschap en Rijkswaterstaat nodig (functie stroomgebied en waterkering)
 • afstemming met Rijkswaterstaat (project ‘ruimte voor rivier’) en recreatie
 • afstemming met provincie vanwege Vogelrichtlijn (zie afbeelding)

Karakter Lunenburgerwaard

De uiterwaarden zijn een uniek gebied in Wijk bij Duurstede met diverse functies en landschappelijke waarden:

 • Natura 2000: natuurwaarden op basis van de Vogelrichtlijn
 • veel variatie door wisselende waterstanden
 • Natuurnetwerk Nederland
 • rivierengebied
 • knotbomenrij langs de zomerkade
 • restanten van de baksteenindustrie; steenfabriek en kleiputten
 • karakteristieke stroomrug, oeverwal en restgeulen
 • recreatie (zwemmen, wandelen, fietsen)
 • 2 jachthavens
 • beschermd stadsgezicht Wijk bij Duurstede (kaart)