Zoekgebieden wonen: alleen tijdelijk

De twee deelgebieden ten zuiden en ten westen van Wijk bij Duurstede zijn halfopen en er is fruitteelt. Dit zijn zoekgebieden voor wonen. Eventueel zijn er mogelijkheden voor tijdelijke, kleinschalige en goed geplaatste zonnevelden. Deze mogen toekomstige ontwikkelingen niet remmen.

 

Overleg is nodig om te zien of een zonneveld lang genoeg kan blijven staan voor een haalbare business case. De landelijke subsidieregeling SDE-plus gaat uit van een gebruikstermijn van (in ieder geval) 15 jaar.

 

Het advies is om gebruik te maken van kansen voor zonnevelden in andere gebieden.

Hieronder leest u meer over de voorwaarden voor zonnevelden en het karakter van deze gebieden.

open grasland
fruitbomen
tijdelijk braakliggend

Voorwaarden zonnevelden

De foto dient als voorbeeld. Eisen aan de inrichting worden per initiatief op maat gesteld.

 

In deze twee deelgebieden is ruimte voor zonnevelden met een aantal beperkingen.

Per initiatief moet in overleg met de gemeente bekeken worden of en hoe een zonneveld ingepast kan worden, onder andere gelet op:

  • tijdelijk gebruik van de installatie
  • het niet remmen van mogelijke woningbouw in de toekomst
  • zonnevelden volgen de kavels en/of infrastructuur
  • richtlijn maximale hoogte 1 meter tenzij er al geen sprake was van verstrekkend uitzicht
  • afscherming kan worden geëist in afstemming met direct omwonenden

Karakter van deze gebieden

Het landschap is halfopen met fruitteelt en akkers. De gebieden zijn zoekgebied voor mogelijke uitbreiding van het aantal woningen in de gemeente. Het zuidelijke zoekgebied heeft een hoge verwachtingswaarde voor archeologie.