Vaststellen van beleidskader zonnevelden in Wijk bij Duurstede

Dit concept online beleidskader zonnevelden wordt de komende maanden aangepast en aangevuld. Vervolgens zullen het college van B&W en de gemeenteraad besluiten over dit concept.

 

Een lijst van mogelijke beslispunten kunt u nu al vinden onder de knop visie Wijk bij Duurstede.

 

In het submenu vindt u tevens in het kort de visie van de provincie en het waterschap.