Kansenkaart Zonnevelden

Waar zijn zonnevelden goed, beperkt of niet in te passen? De kansenkaart geeft met kleuren een eerste indruk. Onder de kaart wordt de betekenis van de kleuren uitgelegd. Een gebied op de kansenkaart kan worden aangeklikt voor meer gebiedsinformatie: karakter van het gebied, de kansrijkheid van en voorwaarden voor zonnevelden.

 

Let op:

Disclaimer: een groen gebied op de kansenkaart betekent níet dat op ieder kavel een zonneveld toegestaan is.

download overzicht gebieden

Kansenkaart

Betekenis van de kleuren op de kansenkaart

De gebieden op de kansenkaart worden bewust grof ingetekend. De grenzen vallen soms over bebouwde kom grenzen heen, ook al zijn zonnevelden bedoeld voor buiten de bebouwde kom. Detaillering vindt plaats per initiatief. De kaart geeft een eerste indruk van de kansrijkheid met slechts één kleur per gebied:

  • Groen gebied: de gemeente denkt graag mee over het verwezenlijken van uw plan en een goede inpassing in de omgeving. Aanvragen voor zonnevelden worden altijd afzonderlijk getoetst. Het dus niet zo dat een aanvraag voor een zonneveld op een groene locatie per definitie wordt toegewezen. Initiatiefnemers dienen omwonenden te betrekken bij het voorbereiden van projecten, in samenspraak met de gemeente.
  • Oranje gebied: de gemeente denkt mee over het verwezenlijken van uw plan maar de inpassing in de omgeving vergt extra aandacht. Soms is er alleen ruimte voor kleinschaliger en/of lagere zonnevelden.
  • Rood gebied: dit gebied is niet of nauwelijks geschikt voor zonnevelden. Het advies is om gebruik te maken van kansen voor zonnevelden in andere gebieden. Het is niet zo dat per definitie een vergunningaanvraag in een rood gebied wordt afgewezen, wel is de kans hierop groot. Mogelijk biedt de initiatiefnemer goede oplossingen voor de bezwaren in dat gebied.