Wat betekent het als een gebied vooral groen is op de plattegrond?

Mening provincie: Groen = zonnevelden zijn in de structuur inpasbaar

  • grootschalig tot 50% van het gehele gebied (E, H)
  • kleinschalig tot max 20% (M, N)

Besloten moet worden of dit % geldt voor het totale gebied of per perceel. Nadeel van een % per perceel is dat er wellicht maar 1 grondeigenaar op zonnevelden wil overstappen en dan blijft het totaal aan panelen heel laag.

Voorwaarden:

  • volgen van de verkaveling
  • maximale hoogte van de opstelling
  • funderingseisen (deels afh van archeologie ter plaatse
  • etc.

Natuurdoeltypen moeten worden bekeken.