Wat betekent het als een gebied vooral oranje is op de plattegrond?

Mening provincie: oranje = ‘ja, mits’

  • Rekening houden met Hollandse Waterlinie
  • Soms grootschalig (max 50% van een perceel) zoals A, B
  • Soms gekoppeld aan erf/bebouwing (max 10-20% van perceel) zoals in A, B
  • Kleinschalig in C,D,F,G (max 10-20% van gebied of perceel)
  • Kleinschalig in J,K,L: gekoppeld aan bebouwing (max 10%)
  • Gekoppeld aan bebouwing kunnen de panelen iets dichter bij elkaar, kleinschalig, met name ‘zelfvoorzienend’ voor gebouwen

Besloten moet worden of dit % geldt voor het totale gebied of per perceel. Nadeel van een % per perceel is dat er wellicht maar 1 grondeigenaar op zonnevelden wil overstappen en dan blijft het totaal aan panelen heel laag.

Voorwaarden:

  • volgen van de verkaveling
  • maximale hoogte van de opstelling
  • funderingseisen (deels afh van archeologie ter plaatse)
  • andere voorwaarden volgen.

Natuurdoeltypen moeten worden bekeken.