Recreatie in Wijk bij Duurstede: introductie

De Kromme Rijnstreek is het buitengebied van Utrecht. Dicht bij de stad en toch ver weg van alle drukte. Het rivierenlandschap van de Kromme Rijn ontmoet hier de Utrechtse Heuvelrug. Dat zorgt voor een afwisselend landschap met diverse mogelijkheden voor wandelen, fietsen, kanoën en paardrijden. Onderweg zijn de vele fruitboomgaarden van de kersen- en fruitteelt waar de Kromme Rijnstreek bekend om is. In de lente zorgt dat voor prachtige bloesem en in de oogsttijd is het verse fruit te proeven bij een van de vele fruitstalletjes of landwinkels.

 

Hoe verhoudt dit zich tot zonnevelden? Sommigen uiten hun zorgen, anderen zien ook kansen.

Meer over wat ons buitengebied zo aantrekkelijk maakt

In het Kromme Rijngebied bevinden zich veel verschillende gebieden met een rijke cultuurgeschiedenis:

 • de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) met haar fortificaties, open schootsvelden en in Wijk bij Duurstede de inundatiesluis (lees meer: cultuurgeschiedenis)
 • de groene Utrechtse Heuvelrug met landgoederen en buitenplaatsen (lees meer: landschap)
 • het meer open Kromme Rijnlandschap met haar fruitteelt
 • het unieke landschap van de Langbroekerwetering met de vele ridderhofsteden en de bijzondere verkaveling

Intensieve en extensieve recreatieve gebieden

De gemeente Wijk bij Duurstede is onderdeel van twee (toekomstige) werelderfgoederen (Nieuwe Hollandse Waterlinie en Romeinse Limes). Er is veel extensieve recreatie en agrotoerisme. Kronkelende wegen, de Kromme Rijn met oude stroomgeulen en fruitgaarden vallen het meest op in het landschap. Wat aantrekkelijk wordt gevonden zijn de onbedijkte rivier en de fruitgaarden met de verkoop van vers fruit aan huis. Daarnaast zijn er agro-toeristische activiteiten, zoals kamperen bij de boer, zelf kaas maken en vissen in een forellenvijver. Het gebied is vooral geschikt voor actieve recreatie in de vorm van wandelen, fietsen, paardrijden, skaten en kanoën.

Wandelpaden

Klik op de afbeelding voor een uitvergroting voor één van de diverse wandelroutes in Wijk bij Duurstede. De Klompenpaden en de Lange Afstand Wandelroute langs de Kromme Rijn zijn bekende voorbeelden.

In samenwerking met de andere Kromme Rijngemeenten wordt de informatievoorziening voor recreatie nog verder versterkt.

Impact van het landschap op recreatie

De kwaliteit van het landschap is van groot belang voor recreatie. De aantrekkingskracht van het gebied neemt toe als je de natuurlijke kwaliteiten van het landschap versterkt. Vanzelfsprekend neemt de aantrekkingskracht af wanneer het landschap wordt aangetast. Veranderingen in het landschap hebben dus direct invloed op de recreatieve waarde van het gebied.

De impact van zonnevelden op het landschap is groot omdat zonnevelden ruimte-intensief zijn. De gemeente Wijk bij Duurstede wil verblijfsrecreatie stimuleren en daarom is het van belang om dit niet te blokkeren.

Gebiedscoöperatie O-gen werkt aan een inrichtingsplan voor de Lunenburgerwaard. Als de optie doorgaat dat recreatiegebied Gravenbol dichter naar de stad komt, dan is er wellicht een kans om goed verankerde drijvende panelen te plaatsen in een deel van de “oude” recreatieplas.

 

(Foto van Solarpark de Kwekerij, Bronkhorst, fotograaf: Rutger Hollander)

Hoe kunnen zonnevelden recreatie versterken

 • Nederland bestond vroeger uit energielandschappen, denk aan traditionele windmolens, bomen, veen, etc
 • het begrip ‘energielandschap’ wordt in een modern jasje zichtbaar met bijvoorbeeld een zonneveld
 • verleden en toekomst worden op die manier in verbinding gebracht en beleefbaar genaakt
 • een wandelpad door een zonneveld met rondleiding en informatie (digitaal)
 • Wifi en opladen elektrische fiets met zonne-energie

 

(Foto: Installatieprofs.nl)

Beleidskeuze van de gemeente

De gemeente wil passend bij de Wijkse maat en schaal ruimte bieden aan recreatie én zonnevelden. Het doel blijft echter dat de recreant, bijvoorbeeld fietsend over de Lekdijk of wandelend langs de Krommerijn, vooral het oorspronkelijke Wijkse landschap ziet met een beperkte hoeveelheid zonnevelden.  Daarom heeft de gemeente met dit beleidskader gekozen voor:

 • Zonnevelden op dit moment niet toestaan dicht bij de Kromme Rijn en de Kersenhut.
 • Zonnevelden die zichtbaar zijn van het wandelpad van de Kromme Rijn en de Klompenpaden, starten vanaf minimaal 100 meter afstand.
 • Deze zonnevelden zijn beperkt van omvang, namelijk maximaal 5 hectare.
 • Zonnevelden volgen de natuurlijke verkaveling maar liggen bij voorkeur “dwars op de route” waardoor fietsers en vooral wandelaars aan de korte zijde het veld passeren.
 • De installatie mag maximaal 1 meter hoog zijn in open gebieden om het uitzicht zo min mogelijk aan te tasten.