Gemeenteraad vraagt advies aan Burgerpanel over zonnevelden

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft gevraagd of een Burgerpanel advies wil uitbrengen aan de raad over de voorwaarden waaronder zonnevelden in de gemeente mogen worden aangelegd. Door middel van loting zijn inwoners (van 16-85 jaar en met een evenredige verdeling over de drie kernen) gevraagd om deel te nemen aan het Burgerpanel. In drie avonden in mei en juni 2019 hebben zij een advies opgesteld. Dit advies is tegelijk met het concept beleid voor zonnevelden voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft aangegeven het advies van het Burgerpanel over te willen nemen in het concept beleid.


Bij het opstellen van het concept beleid is input opgehaald bij inwoners en belanghebbenden en verwerkt in het concept beleid. Daarna is het concept beleid aangevuld met het advies van het Burgerpanel.

Lees het advies van het Burgerpanel