Gemeente bereidt procedure voor zonnevelden voor

Vanwege het grote aantal initiatieven voor een zonneveld, bereidt de gemeente een procedure voor. Op deze manier willen we een eerlijk en gelijk speelveld creëren voor initiatiefnemers. En kunnen we initiatieven gelijktijdig op kwaliteit, participatie en goede ruimtelijke ordening beoordelen.

Onderdeel van de procedure is een vooroverleg met de gemeente. Daarin kunnen zowel de algemene voorwaarden en richtlijnen uit dit beleidskader, als ook de per locatie of initiatief specifieke voorwaarden en richtlijnen besproken worden.

 

Eind november wordt meer informatie over de procedure bekend.