Procedure zonnevelden: vier initiatieven werken hun plan verder uit

Acht initiatiefnemers dienden een principeverzoek in om een zonneveld aan te leggen. Vier van hen mogen hun plan verder uitwerken. Wethouder Hans Marchal: “Met het resultaat van de procedure voor zonnevelden zetten we een hele mooie stap om onze ambitie energieneutraal in 2030 te realiseren. Samen met inwoners én het burgerpanel zonnevelden  is het zonneveldenbeleid opgesteld. Vervolgens gaven we iedereen met een initiatief voor een zonneveld de kans om zich bij ons te melden. De vier initiatieven die het beste passen binnen ons beleid, mogen hun plan nu verder uitwerken.” 

Beoordeling op kwaliteit

Aan de hand van het beleidskader werd getoetst of de ingediende plannen rekening houden met de belangen van inwoners, natuur en landschap, cultuurhistorie, archeologie en het agrarische karakter van het plangebied. Door met een puntensysteem te werken, werd iedere initiatiefnemer tegelijk beoordeeld op basis van kwaliteit, goede ruimtelijke ordening en participatie.

Ruimte voor 60 hectare zonnevelden

De gemeenteraad besloot in december vorig jaar dat de gemeente ruimte beschikbaar stelt voor maximaal 60 hectare aan zonneveld. Op diezelfde avond werd groen licht gegeven voor zonnepark Cothen. Voor de overgebleven hectares zijn acht initiatieven ingediend. Daarvan mogen vier initiatieven nu hun plan verder uitwerken. Eén initiatief voldoet aan eisen, maar valt vanwege de puntentelling buiten de beschikbare hectares en wordt op de wachtlijst geplaatst. De overige drie initiatieven worden afgewezen omdat ze niet door de toetsing heen kwamen.

Resultaat van de procedure

Lijst I (vergunningaanvraag) Deelgebied Punten Oppervlakte (hectare)
Zonnepark Cothen (vergund) Buitengebied Cothen N.v.t. 8,8
BHM Solar Buitengebied Cothen 90 9
Sunvest Wijkerbroek 85 14,2
LC Energy Wijkerbroek 80 15
Blue Bear Energy Buitengebied Cothen 70 15,4
Lijst II (wachtlijst)
Sunvest Buitengebied Cothen 60 20
Lijst III (afwijzing)
IX Zonnig Langbroekerwetering 40 15
Tomorrow Energy Langbroekerwetering 30 6,5
Van Woudenberg Buitengebied Cothen 25 5,5

Afbeelding 1: ligging van alle percelen waarvoor een principeverzoek voor een zonneveld is ingediend. Ingekleurd is het totale perceel, dit is niet de omvang het beoogde zonneveld.

Hoe nu verder?

Om de plannen mogelijk te maken moeten de vier initiatiefnemers een omgevingsvergunning bij de gemeente indienen. Voor alle plannen geldt namelijk dat ze niet passen in het bestemmingsplan. De vier initiatiefnemers van lijst I ontvangen voorwaarden van de gemeente waaronder ze medewerking wil verlenen aan het plan. Het is nu aan de initiatiefnemers om het plan verder uit te werken, voordat een aanvraag wordt ingediend. Het goed betrekken van de omgeving is daarvan een belangrijk onderdeel (lees meer over participatie), bijvoorbeeld door een informatieavond te organiseren of door in gesprek te gaan met directe omwonenden. Wanneer de initiatiefnemer het plan indient als officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning, oordeelt de gemeente of dit voldoende is om een ontwerpbesluit te nemen. Daarna organiseert de gemeente een informatieavond en heeft u de mogelijkheid om een zienswijze voor het plan in te dienen. Vervolgens neemt de gemeente een besluit over het plan. Hiertegen kan beroep worden ingediend.

 

Heeft u nu al vragen over of ideeën voor een van de zonnevelden? Dan kunt u het beste contact opnemen met de initiatiefnemer zelf.

Wat is een principeverzoek?

Een principeverzoek is een onofficieel plan dat vaak gebruikt wordt wanneer zowel initiatiefnemer als gemeente de haalbaarheid van de aanvraag nog moeten aftasten. Op die manier kan de gemeente snel reageren op het plan zonder dat er allerlei kosten en procedures bij komen kijken voor de initiatiefnemer. Daarom is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een principeverzoek of -besluit.