Participatie is verplicht

Als een initiatiefnemer zich meldt bij de gemeente, dan wordt er eerst besproken hoe groot de kans van het idee voor een zonneveld is. Dit toetst de gemeente aan de hand van een principeverzoek. Bij een positief besluit op het principeverzoek zal de gemeente het initiatief naar buiten brengen en via de gemeentelijke kanalen kenbaar maken. Daarna is de initiatiefnemer aan zet. Zie ook de formele inspraakprocedure .

 

De gemeente vindt het belangrijk dat omwonenden betrokken zijn bij zonnevelden. Elk plan moet dan ook aangeven op welke manier omwonenden en lokale bedrijven kunnen meedenken en meedoen in de voorbereidende fase, de inpassing en de opbrengst van het zonneveld. De initiatiefnemer moet laten zien hoe hij 50% lokaal eigendom nastreeft.

Als u dichtbij het initiatief woont, wordt u door de initiatiefnemer uitgenodigd om mee te denken over het plan en de inpassing in het landschap (proces deelname). Het streven is dat iedere inwoner van gemeente Wijk bij Duurstede de kans krijgt om mee te doen aan een project voor een zonneveld als mede-investeerder. Het uitgangspunt is een vorm van deelname waarbij sprake is van 50% lokaal eigendom (financiële deelname).