Hoogte - richtlijn

De hoogte van de installatie wordt mede bepaald door de opstelling die je kiest. De gemeente beslist per initiatief welke hoogte is toegestaan. Onderstaande hoogten zijn bedoeld als richtlijn:

  • 1,5 – 3 meter hoog in een gebied zonder wijds/gewaardeerd uitzicht. Dit zou toegestaan kunnen worden in geval van dubbel ruimtegebruik of op plekken naast hoogbouw, (fruit)boomgaarden, etc.
  • 1 – 1,5 meter hoog in een gebied met (wijds/gewaardeerd) uitzicht (zodat je er overheen kunt kijken)
  • 0,5 – 1 meter hoog waar sprake is van uitzicht met hoge waarde /recreatieve route/buitenplaatsen/locaties direct aan doorgaande weg, etc.

Over het algemeen is een hoge opstelling

Schuin op stellage - lage opstelling

Panelen worden meestal in rijen gemonteerd en schuin geplaatst op stellages op de grond. De panelen draaien niet mee met de zon. Er is afstand nodig zodat de ene rij geen schaduw werpt op de volgende. Ongeveer de helft van het grondoppervlak is dan met zonnepanelen bedekt. De stellages zijn relatief goedkoop. De opstellingen zijn vaak rond de 2,20 meter hoog. Sommige marktpartijen zijn van mening dat een installatie tot 1 meter hoogte ook mogelijk kan zijn.

Schuin op stellage - hogere opstelling

Een schuine opstelling kan ook uit meer lagen panelen boven elkaar bestaan. Een hogere installatie biedt vaak meer kansen voor natuur en economie.

Zo kan een hogere installatie voordelig zijn voor de kansen op meervoudig ruimtegebruik. De kosten van maaien en de stellage zijn lager. Een grotere afstand tot de bodem en meer zonlicht is gunstig voor de bodemkwaliteit, vegetatie, bodemleven en andere natuurwaarden.

Echter, een hogere opstelling nabij omwonenden en infrastructuur kan als een ‘muur’ worden ervaren. Aan de andere kant is een hoge opstelling op grote afstand vaak geen probleem. De inpassing in het landschap en impact van de opstelling worden per initiatief bekeken.

Oost-west opstelling

Als de panelen richting het oosten en het westen worden geplaatst (de stellage wordt dan 1-2 meter hoog) dan spreid je de opwekking van energie over de dag. Dit is goed voor de capaciteit van het elektriciteitsnet. Nadeel is het licht en regenwater de bodem minder goed bereikt. Er is nog weinig praktijkonderzoek gedaan naar de impact van een oost-west opstelling op de bodem. Deze opstelling heeft daarom niet de voorkeur op die locaties waar in de toekomst weer agrarisch landgebruik mogelijk is.

Boven (agrarische) functie

Een heel ander beeld geeft een hogere opstelling als een soort ‘half open dak’ boven een agrarische functie. De mate van openheid van de opstelling is beeldbepalend. Zo’n soort opstelling is bijvoorbeeld mogelijk in gebieden met veel fruitteelt.

 

Drijvend op het water

Zonnepanelen op water geven deze ruimte een extra functie. Ze kunnen meer stroom opwekken want het water koelt de panelen en reflecteert het zonlicht. Sommige typen draaien ook nog mee met de zon. Andere typen drijven plat op het water. Leveranciers geven aan dat er 10-25% meer stroom wordt opgewekt. Vanwege schaduw op het water is zo’n opstelling niet boven ondiep water gewenst. Zonlicht heeft daar een grote ecologische functie.

Draaibare opstelling & fundering

Deze stellage draait gedurende de dag mee met de zon. Er worden meerdere rijen panelen boven elkaar geplaatst. Per paneel wek je meer stroom op. De aanschafkosten zijn hoger en ook moet de fundering stevig zijn. De fundering is wellicht niet geschikt op plaatsen met belangrijke archeologische waarden in de bodem.

Meer over inpassing